Temizlik ve Görevli Hizmetleri

Temizlik ve Görevli Hizmetleri

Bina görevlisinin işe giriş ve çıkış belgelerinin SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri bildirimlerini yapmak, Aylık prim ve hizmet belgelerini hazırlamak, Ücret bordrosu ve hesap pusulasını hazırlayıp imzalatmak, SGK ödemelerini yapmak, Görevli kıdem tazminatı fonu ayırmak, resmi tatil, yıllık izin günlerini ve ücretlerini ayarlamak, özlük dosyasını hazırlamak ve takibini yapmak.

Resmi Değiştir